Zpracování účetnictví a vedení účetnictví

Vedení účetnictví - kompletní zpracování podvojného účetnictví, daňové evidence, sestavení účetních závěrek, zasílání pravidelných reportů z účetnictví, rekonstrukce účetnictví, příprava podkladů z účetnictví pro získání úvěrů a dotací, on-line přístup do účetního software, přiznání DPH, kontrolní hlášení k DPH, souhrnná hlášení, statistické výkazy

Vedení účetnictví Praha, Praha 9 a Středočeský kraj

 - Podvojné účetnictví Praha, Praha 9 a Středočeský kraj

 • - kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • - vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • - pravidelné reporty o stavu účetnictví
 • - vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • - vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • - příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • - vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • - zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • - zpracování DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
 • - zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • - zpracování Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát, Cash flow, přílohy k účetní uzávěrce, zprávy o vztazích, a další povinné výkazy
 • - sestavení účetní uzávěrky
 • - zasílání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • - zastupování na FÚ při kontrolách a místních šetřeních
 • - zpracování statistických výkazů Českého statistického úřadu a České národní banky
 • - účetní poradenství Praha, Prosek a Středočeský kraj
 • - zpětná rekonstrukce účetnictví

 - Daňová evidence Praha, Praha 9 a Středočeský kraj

 • - kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • - vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů
 • - vedení a zpracování pokladní knihy
 • - vedení evidence dlouhodobého majetku
 • - vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • - vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • - zpracování roční účetní závěrky
 • - zpracování DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
 • - zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • - zastupování na FÚ při kontrolách a místních šetřeních
 • - zpracování statistických výkazů Českého statistického úřadu a České národní banky